Waarmee kunnen we je helpen?

Ademcoaching – Pranayama technieken

Onze adem is onze enige anker als het komt op omgaan met stressvolle en angstvolle situaties. Ook op het autonome zenuwstelsel kan het een invloed hebben, wat belangrijk is voor de goede werking van uw cruciaalste organen. Tijdens een aantal coachingssessies worden u verschillende manieren van ademhaling aangerijkt. Afhankelijk van de problematiek waarmee u loopt wordt gekeken om de beste oefeningen voor jou te selecteren. Na een paar sessies kan je zelf met deze oefeningen aan de slag. Deze komen regelmatig terug in de ‘Breath & Slowflow Yoga’ waarbij je in groep verder deze technieken kan oefenen.

Kinderen en Jongeren Veerkracht Coaching

Het coachen van kinderen en jongeren vergt een specifieke aanpak. Vaak wordt niet alleen het kind of de jongere geholpen, maar dien je als ouder ook soms te groeien in ouderschap naar gelang de leeftijd van jouw kind. Ook hier staat het oplossingsgericht denken en de positieve psychologie centraal. Samen leren we werken aan een groeimindset. Leren in gesprek gaan met elkaar en doelen stellen helpt om je gezin weer te laten bloeien. Leren kijken naar wat er goed gaat, naar de kwaliteiten en sterktes van elkaar en van je gezin, zorgt voor creativiteit, samenwerking en plezier.

Bij kinderen en jongeren gaan we vooral op zoek naar oorzaken van bepaald gedrag, eerder dan ‘korte’ symptoombehandeling. We gaan altijd volgens bepaalde stappen te werk. We beginnen met een intake, waarbij we de nodige zorg/situatie (v)erkennen. Dan gaan we op zoek naar de gewenste situatie. We sporen krachten en kwaliteiten op om daar te geraken en kiezen stap per stap oefeningen richting een doel.

Hierbij gaan we werken op de pijlers: ik heb, ik ben en ik kan volgens het veerkrachtcoach-model (International Resilience Project, Grotberg) Vaak zijn niet alle luiken in de pijlers bij kinderen en jongeren al volledig ontwikkelt, wat ook niet kan, want hun brein is namelijk nog in volle groei. Wel leren we met oefeningen hoe we bepaalde pijlers kunnen versterken, waarbij we uitgaan om op deze manier hun veerkracht te leren versterken.

Een sessie duurt ongeveer een 50 tal minuten. Er kan een voorafgaand traject afgesproken worden. Hierbij vragen we ook voldoende participatie van de ouders zelf indien blijkt dat dit nodig is. Contacteer ons gerust voor meer info.

Life Coaching – Stress en Burn-out – Loopbaanbegeleiding

Coaching is een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Het is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.  Er wordt gewerkt met technieken uit het oplossingsgericht denken en de positieve psychologie waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd.

Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wil en hoe je daar komt. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Bij Studio bee wordt vooral aandacht besteed aan een holistische manier van coachen. Hierbij wordt ook het gevoel sterk betrokken. Van de diverse tools en technieken die in gezet worden, doen we indien nodig ook ademhalingsoefeningen, visualisaties en bewustwordingsoefeningen. 

Diverse thema’s kunnen worden aangepakt. Het kan gaan om een levensvraag, een stress-of veerkrachtvraag of een loopbaanvraag. Als sparringpartner kan een coach door middel van een neutrale en objectieve kijk op jouw uitdaging een frisse blik werpen.  Met hernieuwd vertrouwen vind je het antwoord dat zich reeds in jou bevindt. Je wordt begeleid tijdens dit proces om terug de beste versie van jezelf te worden.

De sessies duren ongeveer een uur, maar kunnen in voorafgaand overleg ook langer.  Vaak krijg je ook oefeningen waarmee je thuis verder aan de slag kunt. Soms heb je een langer traject nodig om tot jouw antwoord te komen, maar evengoed kan je aan 1 of 2 sessies (na intake) genoeg hebben om tot een bepaald inzicht te komen. Dat maakt coaching ook heel toegankelijk, waarbij jij steeds het tempo aangeeft.