IMG_4360

IMG_4361

IMG_4359

IMG_4358

IMG_4356

IMG_4357

Het coachen van kinderen en jongeren vergt een specifieke aanpak. Vaak wordt niet alleen het kind of de jongere geholpen, maar dien je als ouder ook soms te groeien in ouderschap naar gelang de leeftijd van jouw kind. Ook hier staat het oplossingsgericht denken en de positieve psychologie centraal. Samen leren we werken aan een groeimindset. Leren in gesprek gaan met elkaar en doelen stellen helpt om je gezin weer te laten bloeien. Leren kijken naar wat er goed gaat, naar de kwaliteiten en sterktes van elkaar en van je gezin, zorgt voor creativiteit, samenwerking en plezier.

Bij kinderen en jongeren gaan we vooral op zoek naar oorzaken van bepaald gedrag, eerder dan ‘korte’ symptoombehandeling. We gaan altijd volgens bepaalde stappen te werk. We beginnen met een intake, waarbij we de nodige zorg/situatie (v)erkennen. Dan gaan we op zoek naar de gewenste situatie. We sporen krachten en kwaliteiten op om daar te geraken en kiezen stap per stap oefeningen richting een doel.

Hierbij gaan we werken op de pijlers: ik heb, ik ben en ik kan volgens het veerkrachtcoach-model (International Resilience Project, Grotberg) Vaak zijn niet alle luiken in de pijlers bij kinderen en jongeren al volledig ontwikkelt, wat ook niet kan, want hun brein is namelijk nog in volle groei. Wel leren we met oefeningen hoe we bepaalde pijlers kunnen versterken, waarbij we uitgaan om op deze manier hun veerkracht te leren versterken.

Een sessie duurt ongeveer een 50 tal minuten. Er kan een voorafgaand traject afgesproken worden. Hierbij vragen we ook voldoende participatie van de ouders zelf indien blijkt dat dit nodig is. Contacteer ons gerust voor meer info.