IMG_9666

21e eeuwse vaardigeheden

groeimindset

Coaching is een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Het is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.  Er wordt gewerkt met technieken uit het oplossingsgericht denken en de positieve psychologie waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd.

Coaching geeft je inzicht in wie je bent, wat je wil en hoe je daar komt. Door oefeningen en gesprekken leer je nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden. Bij Studio bee wordt vooral aandacht besteed aan een holistische manier van coachen. Hierbij wordt ook het gevoel sterk betrokken. Van de diverse tools en technieken die in gezet worden, doen we indien nodig ook ademhalingsoefeningen, visualisaties en bewustwordingsoefeningen. 

Diverse thema’s kunnen worden aangepakt. Het kan gaan om een levensvraag, een stress-of veerkrachtvraag of een loopbaanvraag. Als sparringpartner kan een coach door middel van een neutrale en objectieve kijk op jouw uitdaging een frisse blik werpen.  Met hernieuwd vertrouwen vind je het antwoord dat zich reeds in jou bevindt. Je wordt begeleid tijdens dit proces om terug de beste versie van jezelf te worden.

De sessies duren ongeveer een uur, maar kunnen in voorafgaand overleg ook langer.  Vaak krijg je ook oefeningen waarmee je thuis verder aan de slag kunt. Soms heb je een langer traject nodig om tot jouw antwoord te komen, maar evengoed kan je aan 1 of 2 sessies (na intake) genoeg hebben om tot een bepaald inzicht te komen. Dat maakt coaching ook heel toegankelijk, waarbij jij steeds het tempo aangeeft.