Life Coaching – Stress en Burn-out – Loopbaanbegeleiding

Coaching is een effectieve manier om mensen, teams en organisaties, die een uitdaging hebben, vooruit te helpen.

Het is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.  Er wordt gewerkt met technieken uit het oplossingsgericht denken en de positieve psychologie waarbij de groeimindset wordt gestimuleerd.

Read more

Ademcoaching – Pranayama technieken

Onze adem is onze enige anker als het komt op omgaan met stressvolle en angstvolle situaties. Ook op het autonome zenuwstelse kan het een invloed hebben, wat belangrijk is voor de goede werking van uw cruciaalste organen. Tijdens een aantal coachingssessies worden u verschillende manieren van ademhaling aangerijkt. Afhankelijk van de problematiek waarmee u loopt wordt gekeken om de beste oefeningen voor jou te selecteren.

Read more

Kinderen en Jongeren Veerkracht Coaching

Het coachen van kinderen en jongeren vergt een specifieke aanpak. Vaak wordt niet alleen het kind of de jongere geholpen, maar dien je als ouder ook soms te groeien in ouderschap naar gelang de leeftijd van jouw kind. Ook hier staat het oplossingsgericht denken en de positieve psychologie centraal. Samen leren we werken aan een groeimindset. Leren in gesprek gaan met elkaar en doelen stellen helpt om je gezin weer te laten bloeien. Leren kijken naar wat er goed gaat, naar de kwaliteiten en sterktes van elkaar en van je gezin, zorgt voor creativiteit, samenwerking en plezier.

Read more